Actievoorwaarden

De actievoorwaarden van Festileagues zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan het spel. Festileagues wordt georganiseerd door festivalplatform Festileaks.

 • Een team bij Festileagues mag uit maximaal 5 deelnemers bestaan.
 • Eventuele prijzen (zoals festivaltickets) zijn altijd voor het hele team, dus maximaal 5, tenzij anders aangegeven.
 • De hoofdprijs bestaat uit festivaltickets voor aangesloten festivals. Alle overige kosten (zoals reis, verblijf, eten en drinken) zijn voor eigen rekening.
 • Deelnemers aan Festileagues dienen bij winst aan de spelleiding in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail gegevens en geboortedatum door te geven. Deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven zijn van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt Festileaks zich het recht om de prijzen niet uit te keren.
 • Indien winnende teams niet binnen 21 dagen reageren via het opgegeven e-mailadres, behoudt Festileaks zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan het runner-up team. Voor die tijd zal Festileaks voldoende inspanningen leveren om contact te zoeken, al dan niet via andere wegen zoals social media.
 • Indien festivaltickets voor 2021 worden gewonnen en het festival blijkt toch niet door te gaan, zal de spelleiding zich inzetten de prijs over te zetten naar de eerstvolgende festivaleditie die doorgang vindt.
 • Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd is Festileaks hiervoor niet aansprakelijk.
 • Festileaks is niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de prijzen.
 • Alle inzendingen, media en reacties op het Festileagues platform zijn eigendom van Festileaks en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 • Over de beslissingen die worden gemaakt tijdens het spel kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die door de spelleiding genomen wordt, is definitief.
 • Festileaks behoudt zich het recht om puntenaantallen voor opdrachten aan te passen, op basis van voortschrijdend inzicht. Mogelijk worden bonuspunten niet of slechts gedeeltelijk toegekend wanneer er te weinig inzendingen voor één bepaalde opdracht zijn.
 • Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 • Prijzen zijn uniek en staan op de namen van de winnaars. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.
 • Deelnemers aan Festileagues dienen minimaal 16 jaar oud te zijn bij aanvang van de actie op 1 juni.
 • Festileaks behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten.
 • Medewerkers van Festileaks dingen niet mee naar prijzen.
 • Aanvullend op deze Actievoorwaarden gelden ook voorwaarden van deelnemende festivals.
 • De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wanneer de in deze Actievoorwaarden gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om de spelleiding te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.
 • Festileaks behoudt ten alle tijden zich het recht voor deze Actievoorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.