Advertisement

Vernieuwd festivalpark in Werchter: groter, veiliger én comfortabeler

Rock Werchter Programma 2015

De festivals in Werchter zullen de komende jaren in een vernieuwde omgeving plaatsvinden. Het festivalterrein wordt groter, comfortabeler en nog veiliger. De capaciteit blijft ongewijzigd. Een vierde podium komt er voorlopig niet. De festivalganger zal dus meer dan ooit in de beste omstandigheden kunnen genieten in Werchter. Ook goed nieuws voor wandelaars en fietsers. Het festivalpark zal immers vrij toegankelijk zijn tijdens de maanden dat er geen festivalactiviteiten plaatsvinden.

De aanleg van een landschapspark is voorzien in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rock Werchter dat op 16 april 2012 werd goedgekeurd. Het landschapspark, getekend door het ontwerpbureau Cluster Landscape in nauw overleg met de de dienst Ruimtelijke Ordening van de Provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeentes Rotselaar en Haacht en de festivalorganisatie, zal in verschillende fases gerealiseerd worden. De eerste fase start in het voorjaar van 2014. Na de festivalzomer worden de werken vervolgd. Het uitvoeren is afhankelijk van de snelheid waarmee de nodige vergunningen verkregen worden. Een einddatum voor de werken kan dus nog niet bepaald worden.

De aanleg van het landschapspark zal niet onopgemerkt blijven. Tijdens de eerste fase reeds worden er bomen gekapt en nutsvoorzieningen aangelegd in de noordelijke zone langsheen de Haachtsesteenweg. De kap wordt gecompenseerd door de aanplanting van -dubbel zoveel!- inheemse bomen in Domein Hofheide in Holsbeek, op goed 10 km van Werchter. Ook in het Festivalpark zelf worden nieuwe bomen aangeplant vanaf het najaar van 2014. De plannen voorzien bomendreven die doorheen het Festivalpark zullen lopen.

Klik hier voor enkele 3D impressies van het toekomstig festivalpark.

Rock Werchter Logo

Rock Werchter 2024

Locatie
België
Werchter, België
Datum 4-7 juli 2024
Line-up
Nog niet bekend.
Tickets Kopen