Dea Matrona

Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Check deze festivals.

Over Dea Matrona

Een matrona (cf. mater en patronus) was in de enge zin van het woord een Romeinse vrouw die sine manu was en het equivalent van Cicero's tantummodo uxor, en zij werd matrona genoemd voordat zij kinderen had. Omdat het Romeinse huwelijk cum manu aan het einde van de Romeinse Republiek verdween, verdween ook het onderscheid tussen matrona en mater familias.