Madame

Italië
Italië
Check deze festivals.

Over Madame

Madame (Frans ma dame : "mijn dame") is in het Frans de aanspreekvorm voor een vrouw. Het is het equivalent van Mevrouw in het Nederlands. Lange tijd werd de aanspreekvorm gereserveerd voor vrouwen die gehuwd of gehuwd geweest waren, maar de laatste jaren kan men, net als in het Nederlands ook een ongehuwde vrouw daarmee aanspreken. In het ancien régime werd de aanspreekvorm Madame gereserveerd voor vrouwen van hoge geboorte. Zelfs koninginnen en prinsessen werden als zodanig aangesproken. Adellijke dames werden aangeduid met de naam die verbonden was aan hun adellijke titel (of die van hu...