Minister Wiebes: “overheid zal evenementenbranche stevig moeten helpen”

347
Photo: RIVM

Het is inmiddels een onontkoombaar feit dat de coronacrisis een diepgaande impact heeft op de evenementenbranche. De Vereniging van Evenementen Makers ging in gesprek met de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Die benadrukt dat overheidshulp voor de evenementenbranche hard nodig is.

Vooralsnog geldt in Nederland een verbod op alle evenementen boven de 100 personen tot en met 6 april. Er bestaat echter een reële kans dat het nog even duurt voordat het normale leven weer kan worden opgepakt. Dit zorgt ook voor onzekerheid rondom de doorgang van festivals. Festivalorganisaties wachten waarschijnlijk met een eventuele annulering van het evenement in verband met de verzekering van een afgelasting. De Vereniging van Evenementen Makers ging in overleg met Eric Wiebes, de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

De VVEM pleit in het gesprek voor overheidsmaatregelen voor de evenementenbranche. Deze moeten zich niet alleen richten op de organisatoren van evenementen. De vereniging vindt dat er ook maatregelen getroffen moeten worden voor alle partijen die met het opzetten van een evenement zijn gemoeid; van beveiliging tot aan sanitair, licht en geluid. Ook vraagt de VVEM om medewerking van de overheid omtrent de verplaatsing van het evenementen. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om tickets geldig te laten voor het verplaatste evenement.

Er zijn tot nu toe geen concrete maatregelen getroffen naar aanleiding van het gesprek. Minister Wiebes benadrukt wel dat de overheid de evenementenbranche de hand boven het hoofd zal moeten houden. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld soepeler zijn in het verstrekken van vergunningen voor verplaatste evenementen.

De VVEM bood de minister zelf ook hulp aan. De evenementenbranche bestaat uit een netwerk van ervaren organisatoren en leveranciers. Deze kunnen een helpende hand bieden. Zo zijn verschillende evenementenmakers de afgelopen tijd bezig geweest met het oplossen van vervoerproblemen. Ook zijn er diverse hulplocaties en ziekenposten opgezet. 

Coronavirus en festivals

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft groeiende consequenties voor festivals wereldwijd. Artiesten zeggen af, festivals worden geannuleerd en overheden stellen maatregelen op. 

Omdat het met het naderende festivalseizoen onduidelijk is hoe het virus zich de komende maanden ontwikkelt, blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus en festivals via onze speciale pagina. Je vindt er een liveblog, het laatste nieuws, statements van festivals en een duiding van cruciale momenten de komende tijd.

Avatar
Student Communicatiewetenschap in Amsterdam. Kan uren praten over de lyrics van Alex Turner, The Wytches en alles wat te maken heeft met Jack White, maar probeer daarmee vooral het feit te verbloemen dat ik abnormaal vaak naar Toto - Africa luister.